Training in Groepen

De trainingssessies in (kleine) groepen onderscheiden zich op 3 manieren van andere reguliere, formele trainingen:

  • Hands-on oefenen;
  • Tijdsduur;
  • Grootte van de groep.

Hands-on Oefenen:
Na een korte uitleg van de theorie duiken we meteen jouw dagelijkse praktijk in. Gesprekken waarin niet het beoogde resultaat behaald werd, doen we nog een keer over. Zogenaamde simulaties, waar voor velen ‘lading” op zit.
Omdat we uitsluitend werken met kleine groepen en investeer in een veilige sfeer, wordt die lading weggenomen.
De gesprekken gaan we al doende analyseren.
Omdat we meteen de theorie koppelen aan jouw praktijk, word jij je bewust van:

  • Je kwaliteiten en valkuilen;
  • Je mogelijkheden;
  • Wat bij jou past en wat niet;
  • Jouw eigen woordkeuze.

We gaan ook in op de effectiviteit van stiltes (een stilte zegt zo veel..).
En we nemen het fenomeen ‘teveel tekst’ onder de loep.

Tijdsduur:
De training bestaat in principe uit 2 x 2 uren met een tussenliggende periode van ongeveer 2 weken. Dit biedt grote voordelen. De scherpte blijft aanwezig, je bent niet lang afwezig van de werkvloer, je hebt 2 weken de tijd om de nieuwe inzichten in de praktijk te brengen en vervolgens je ervaringen te delen tijdens de 2e sessie.

Grootte van de groep:
De groepen bestaan uit maximaal 6 personen. Dit zorgt voor veiligheid, voor effectiviteit, voor veel individuele aandacht. Jij en je collegae leren elkaar op een andere manier kennen. Iedereen komt aan de beurt met zijn/haar gesprek en omdat de groepen zo klein zijn is het leereffect enorm groot!

Al met al een andere manier. Gericht op effectiviteit, op ervaren dat het anders kan, sterker nog, dat ‘anders’ effectief is !
We doen dit met de kleine groep als geheel, op een veilige, respectvolle manier.