Gespreksniveaus

Hoe kan het toch dat een gesprek soms als vanzelf loopt, je zit in een flow, je begrijpt elkaar, je hebt er een goed gevoel over.
En soms… ook helemaal niet. Je hebt het gevoel dat je elkaar niet begrijpt, jij legt iets verschillende keren uit maar het lijkt wel of de ander het niet begrijpen wil.
We denken dan dat we helderder moeten communiceren en vaak wordt de inhoud nog maar een keer herhaald.

Echter, het communicatieprobleem wordt niet veroorzaakt door een onduidelijke inhoud!
De kans is groot dat je niet op hetzelfde gespreksniveau zit.
En inderdaad, dan begrijp je elkaar niet.
De 4 niveaus waar gesprekken zich in kunnen bevinden zijn:

  • Inhoud
  • Procedure
    —————————
  • Relatie
  • Emotie

Inhoud:
Het thematische aspect van het gesprek. Waar gaat het over? Wat is het doel?
Procedure:
Het ‘hoe’ van hetgesprek. Hoe verloopt het? Agenda? Volgorde van behandeling.
Relatie:
De communicatie tussen de deelnemers. Wie neemt op welke wijze waaraan deel in het gesprek? Reacties op elkaar(s) gedrag.
Emotie:
Spelen er gevoelens, onderliggende twijfels of angsten, die invloed hebben op (de kwaliteit van) het gesprek?

Hoe deelnemers van een gesprek met elkaar omgaan en de gevoelens die spelen, de niveaus Relatie en Emotie, komen minder makkelijk ter sprake.
Iedereen is zich wel bewust van die aspecten en toch worden ze vaak niet besproken.
Terwijl Relatie en Emotie vaak wel het feitelijke resultaat van het gesprek bepalen.
Want als Relatie en Emotie niet ter sprake komen terwijl er wel onderliggende aspecten spelen, is het gesprek ineffectief!
Om een gesprek wel effectief te laten verlopen is het soms noodzakelijk om naar een ander niveau te schakelen.
Dit doe je middels een interventie (bewust aandacht vragen voor een bepaald aspect van de communicatie).

Een soepele interventie kun je pas doen:

  • als je je bewust bent van het niveau waar het gesprek zich bevindt;
  • de mogelijkheden die je hebt om naar een ander niveau te gaan;
  • jezelf aan kunt geven wat jouw beleving en gevoelens zijn in een gesprek.

Bovenstaand is een summiere uitleg van de verschillende niveaus.
Ik ga bij bovenstaande uit van het meest voorkomende communicatieprobleem: Het niet bespreekbaar maken van het Relatie- en/of  Emotie niveau.

Uiteraard zijn er ook gesprekken waar juist de zwaarte moet liggen bij de Inhoud (bijvoorbeeld werkafspraken maken) terwijl je gesprekspartner enkel op Relatie- en Emotie niveau wil communiceren.
Dan zul je juist een interventie moeten plegen om op Inhoudsniveau terecht te komen en juist niet blijven ‘hangen’ op Relatie- en Emotie niveau! Ook lastig! Ik help je graag.

Uiteraard leg ik graag meer uit. Je kunt me altijd bellen (06-25363636) of mailen. Graag zelfs.

Ik leg ook meer uit over o.a. de gespreksniveaus op Youtube.