Home

Training door beleving:
Misschien ontluisterend: het deelnemen aan een training alleen, brengt geen verandering teweeg, een training is slechts een aanzet. De werkelijke verandering wordt ingezet door beleving, het doen. Daarom is het oefenen tijdens een training zo belangrijk. Dit is een 1e stap in de verandering.

Leren in organisaties wordt vaak verward met het volgen van formele trainingen.
Toch weet en ervaart bijna iedereen dat wij het meeste leren door te werken, door nieuwe inzichten in de praktijk te brengen.
Het zogenaamde 70:20:10 principe. Een link naar Youtube: 70:20:10.
Hiermee wordt de ratio tussen de verschillende manieren van leren uitgedrukt:
70% = leren door te werken.
20% = leren via coaching en feedback.
10% = leren via formele trainingen en cursussen.

Hoe zorg je er als organisatie voor dat je medewerkers de nieuwe inzichten die ze opdoen tijdens een training (10%) ook daadwerkelijk gaan uitproberen (20%) en toepassen (70%)?
Door een training te kiezen die al tijdens het leerproces inspeelt op die 20% en 70%. Geen puur formele training dus maar een training waarvan het overgrote deel bestaat uit hands-on oefenen met persoonlijke werksituaties.
Daardoor kunnen de deelnemers tijdens de training al ervaren dat het geleerde (10%) ook daadwerkelijk effectief is!
De medewerkers zijn nu bereid om de nieuwe inzichten te gaan inzetten in hun dagelijkse praktijk en gaan ze die beoogde 20% en 70% ook echt aan!

Training door Beleving laat beleven, proeven, ervaren. Met behulp van eigen, persoonlijke werksituaties.

Genoeg geprikkeld? Lees verder en ontdek meer…

Overigens:
Bij het schrijven van de teksten op deze site hebben wij de keuze gemaakt om ons te richten tot JOU, in plaats van tot U. Dit omdat onze andere manier van trainen uitgaat van vertrouwen, een band opbouwen. Naar onze mening past de term ‘U’ daar minder bij.